Baby be the class clown.
I'll be the beauty queen in tears.
It's a new art form showing people how little we care.

 

Не ти дадох много.
Стоварих си несигурностите и желанията на гърба ти.
Ти изглеждаше така стабилен и вечен в очите ми.
Позволих ти да ми видиш раните, като обещах никога
да не ти причиня нещо подобно.
Връчих ти кризите и тежките вечери, в комплект с
невъзможността ми да споделям човешки.
Нито веднъж не ми каза, че не можеш да се справиш.
Но някъде между тези неща ти дадох и малкото хубаво от мен.
Ъгълчетата на усмивката ми са твои,
и допирът на миниатюрните ми ръце.
Нося мъничко свят в пазвата си, кесия изписана с твоето име.
Сувенири от любимите ми места,
запазени в най-светлия възможен храм.
Не ти дадох много.
Но беше всичко, което имах.

Л.Й. (via blind-letters)